Thương hiệu Luxta

Sen cây lạnh Luxta L- 7102

Giá công ty: 2.360.000 đ
Giá bán: 1.888.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7202

Giá công ty: 3.950.000 đ
Giá bán: 3.160.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7203

Giá công ty: 4.700.000 đ
Giá bán: 3.760.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204

Giá công ty: 6.300.000 đ
Giá bán: 5.040.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204V

Giá công ty: 7.800.000 đ
Giá bán: 6.240.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7205

Giá công ty: 5.800.000 đ
Giá bán: 4.640.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7206

Giá công ty: 6.200.000 đ
Giá bán: 4.960.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7208

Giá công ty: 5.200.000 đ
Giá bán: 4.160.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7209

Giá công ty: 5.800.000 đ
Giá bán: 4.640.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211

Giá công ty: 4.280.000 đ
Giá bán: 3.424.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211V

Giá công ty: 6.100.000 đ
Giá bán: 4.880.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7214X3

Giá công ty: 4.380.000 đ
Giá bán: 3.504.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7216V

Giá công ty: 7.600.000 đ
Giá bán: 6.080.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218

Giá công ty: 6.290.000 đ
Giá bán: 5.032.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218G

Giá công ty: 8.800.000 đ
Giá bán: 7.040.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7220

Giá công ty: 4.550.000 đ
Giá bán: 3.640.000 đ

Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8201

Giá công ty: 8.200.000 đ
Giá bán: 6.560.000 đ

Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8202

Giá công ty: 8.450.000 đ
Giá bán: 6.760.000 đ

Sen cây nóng lạnh Inox SUS304 Luxta L-7219S

Giá công ty: 3.990.000 đ
Giá bán: 3.192.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101B9

Giá công ty: 520.000 đ
Giá bán: 416.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101X3

Giá công ty: 535.000 đ
Giá bán: 428.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1102V

Giá công ty: 325.000 đ
Giá bán: 260.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1103

Giá công ty: 252.000 đ
Giá bán: 201.600 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1104V

Giá công ty: 260.000 đ
Giá bán: 208.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1106T2

Giá công ty: 265.000 đ
Giá bán: 212.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108T1

Giá công ty: 310.000 đ
Giá bán: 248.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108V

Giá công ty: 300.000 đ
Giá bán: 240.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1109T3

Giá công ty: 459.000 đ
Giá bán: 367.200 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1111F

Giá công ty: 356.000 đ
Giá bán: 284.800 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112K

Giá công ty: 280.000 đ
Giá bán: 224.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112M

Giá công ty: 280.000 đ
Giá bán: 224.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1114T1

Giá công ty: 315.000 đ
Giá bán: 252.000 đ
Sen cây lạnh Luxta L- 7102
Sen cây lạnh Luxta L- 7102
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7202
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7202
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7203
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7203
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7205
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7205
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7206
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7206
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7208
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7208
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7209
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7209
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7214X3
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7214X3
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7216V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7216V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218G
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218G
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7220
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7220
Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8201
Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8201
Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8202
Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8202
Sen cây nóng lạnh Inox SUS304 Luxta L-7219S
Sen cây nóng lạnh Inox SUS304 Luxta L-7219S
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101B9
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101B9
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101X3
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101X3
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1102V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1102V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1103
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1103
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1104V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1104V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1106T2
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1106T2
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108T1
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108T1
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1109T3
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1109T3
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1111F
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1111F
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112K
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112K
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112M
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112M
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1114T1
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1114T1

Chúng tôi trên Facebook

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Tổng truy cập:
Trong tháng:
Trong tuần:
Trong ngày:
Trực tuyến:2
Hotline
0902 436 538 - 028 6673 8555 - 0902 465 268
Kinh doanh
NVKD : 0902 465 268   tiendatphat 
Bán hàng
Nguyệt : 0902 436 538  
Hỗ trợ kỹ thuật
0932 742 406