Sản Phẩm nhà Bếp

Nhóm cấp 1 ( Hiện tại không hiển thị)

Chậu rửa chén đá Carysil LMC1

Giá công ty: 9.950.000 đ
Giá bán: 8.159.000 đ

Chậu rửa chén đá Carysil TIP2

Giá công ty: 9.950.000 đ
Giá bán: 8.159.000 đ

Chậu rửa chén đá Carysil WAL1

Giá công ty: 6.950.000 đ
Giá bán: 5.699.000 đ

Chậu rửa chén đá Carysil ROA1

Giá công ty: 6.950.000 đ
Giá bán: 5.699.000 đ

Chậu rửa chén đá Carysil REC1

Giá công ty: 11.450.000 đ
Giá bán: 9.389.000 đ

Chậu rửa chén đá Carysil REC2

Giá công ty: 12.450.000 đ
Giá bán: 10.209.000 đ

Chậu rửa chén inox 2 hộc cánh 12050

Giá công ty: 3.260.000 đ
Giá bán: 1.450.000 đ

Chậu rửa chén 2 hộc cánh 10046A

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá bán: 1.100.000 đ

Chậu rửa chén Inox 304 bóng 8245

Giá công ty: 5.680.000 đ
Giá bán: 2.450.000 đ

Chậu rửa chén Inox 304 bóng 10048

Giá công ty: 6.720.000 đ
Giá bán: 2.980.000 đ

Chậu rửa chén NANO 10048

Giá công ty: 6.880.000 đ
Giá bán: 2.980.000 đ

Chậu rửa chén inox 1 hộc 4237

Giá công ty: 750.000 đ
Giá bán: 350.000 đ

Chậu rửa chén 1 hộc cánh 7545

Giá công ty: 1.250.000 đ
Giá bán: 650.000 đ

Chậu rửa chén inox 2 hộc đều 8046

Giá công ty: 1.890.000 đ
Giá bán: 950.000 đ

Chậu rửa chén inox 304 - 2 hộc 8143

Giá công ty: 2.500.000 đ
Giá bán: 1.250.000 đ

Chậu rửa chén inox 304- 8248

Giá công ty: 2.780.000 đ
Giá bán: 1.350.000 đ

Chậu rửa chén inox 2 hộc 9050

Giá công ty: 1.980.000 đ
Giá bán: 980.000 đ

Chậu rửa chén inox 2 hộc 9645

Giá công ty: 1.990.000 đ
Giá bán: 980.000 đ

Chậu rửa chén 2 hộc cánh 10046

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá bán: 1.100.000 đ

Chậu rửa chén inox 9245

Giá công ty: 1.850.000 đ
Giá bán: 950.000 đ

Bếp điện từ FANDI FD SLIDE - 226IH

Giá công ty: 11.350.000 đ
Giá bán: 6.800.000 đ

Bếp điện từ FANDI FD - 322IH

Giá công ty: 17.500.000 đ
Giá bán: 10.500.000 đ

Bếp điện từ FANDI FD-828ACH

Giá công ty: 12.990.000 đ
Giá bán: 8.440.000 đ

Bếp điện từ FANDI FD-326IH

Giá công ty: 13.500.000 đ
Giá bán: 8.200.000 đ

Bếp điện từ FANDI FD-020IH

Giá công ty: 15.900.000 đ
Giá bán: 9.540.000 đ

Bếp điện từ FANDI FD-010IH

Giá công ty: 15.500.000 đ
Giá bán: 9.300.000 đ

Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C1NC

Giá công ty: 3.060.000 đ
Giá bán: 1.790.000 đ

Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2N

Giá công ty: 3.060.000 đ
Giá bán: 1.930.000 đ

Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2N-01

Giá công ty: 3.600.000 đ
Giá bán: 2.100.000 đ

Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2N-02

Giá công ty: 3.400.000 đ
Giá bán: 1.980.000 đ

Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2NC

Giá công ty: 3.760.000 đ
Giá bán: 2.370.000 đ
Chậu rửa chén đá Carysil LMC1
Chậu rửa chén đá Carysil LMC1
Chậu rửa chén đá Carysil TIP2
Chậu rửa chén đá Carysil TIP2
Chậu rửa chén đá Carysil WAL1
Chậu rửa chén đá Carysil WAL1
Chậu rửa chén đá Carysil ROA1
Chậu rửa chén đá Carysil ROA1
Chậu rửa chén đá Carysil REC1
Chậu rửa chén đá Carysil REC1
Chậu rửa chén đá Carysil REC2
Chậu rửa chén đá Carysil REC2
Chậu rửa chén inox 2 hộc cánh 12050
Chậu rửa chén inox 2 hộc cánh 12050
Chậu rửa chén 2 hộc cánh 10046A
Chậu rửa chén 2 hộc cánh 10046A
Chậu rửa chén Inox 304 bóng 8245
Chậu rửa chén Inox 304 bóng 8245
Chậu rửa chén Inox 304 bóng 10048
Chậu rửa chén Inox 304 bóng 10048
Chậu rửa chén NANO 10048
Chậu rửa chén NANO 10048
Chậu rửa chén inox 1 hộc 4237
Chậu rửa chén inox 1 hộc 4237
Chậu rửa chén 1 hộc cánh 7545
Chậu rửa chén 1 hộc cánh 7545
Chậu rửa chén inox 2 hộc đều 8046
Chậu rửa chén inox 2 hộc đều 8046
Chậu rửa chén inox 304 - 2 hộc 8143
Chậu rửa chén inox 304 - 2 hộc 8143
Chậu rửa chén inox 304- 8248
Chậu rửa chén inox 304- 8248
Chậu rửa chén inox 2 hộc 9050
Chậu rửa chén inox 2 hộc 9050
Chậu rửa chén inox 2 hộc 9645
Chậu rửa chén inox 2 hộc 9645
Chậu rửa chén 2 hộc cánh 10046
Chậu rửa chén 2 hộc cánh 10046
Chậu rửa chén inox 9245
Chậu rửa chén inox 9245
Bếp điện từ FANDI FD SLIDE -228IH
Bếp điện từ FANDI FD SLIDE -228IH
Bếp điện từ FANDI FD SLIDE - 226IH
Bếp điện từ FANDI FD SLIDE - 226IH
Bếp điện từ FANDI FD - 322IH
Bếp điện từ FANDI FD  - 322IH
Bếp điện từ FANDI FD-828ACH
Bếp điện từ FANDI FD-828ACH
Bếp điện từ FANDI FD-326IH
Bếp điện từ FANDI FD-326IH
Bếp điện từ FANDI FD-020IH
Bếp điện từ FANDI FD-020IH
Bếp điện từ FANDI FD-010IH
Bếp điện từ FANDI FD-010IH
Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C1NC
Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C1NC
Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2N
Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2N
Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2N-01
Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2N-01
Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2N-02
Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2N-02
Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2NC
Chậu rửa chén đá Việt Mỹ C2NC

Chúng tôi trên Facebook

Quảng cáo

HÀ NỘI
:
0975 889 677
Hotline
0902 436 538 - 028 6673 8555
Kinh doanh
NVKD : 0902 465 268   tiendatphat 
Bán hàng
Nguyệt : 0902 436 538 (ZALO)  
Hỗ trợ kỹ thuật
0932 742 406  
KHU VỰC HÀ NỘI
0975 889 677