Thương hiệu Luxta

Sen cây lạnh Luxta L- 7102

Giá công ty: 2.725.000 đ
Giá bán: 1.962.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7202

Giá công ty: 4.362.000 đ
Giá bán: 3.140.640 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7203

Giá công ty: 4.700.000 đ
Giá bán: 3.384.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204

Giá công ty: 7.073.000 đ
Giá bán: 5.092.560 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204V

Giá công ty: 7.800.000 đ
Giá bán: 5.616.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7205

Giá công ty: 5.800.000 đ
Giá bán: 4.176.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7206

Giá công ty: 6.200.000 đ
Giá bán: 4.464.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7208

Giá công ty: 5.200.000 đ
Giá bán: 3.744.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7209

Giá công ty: 5.800.000 đ
Giá bán: 4.176.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211

Giá công ty: 4.836.000 đ
Giá bán: 3.481.920 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211V

Giá công ty: 6.100.000 đ
Giá bán: 4.392.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7214X3

Giá công ty: 4.890.000 đ
Giá bán: 3.520.800 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7216V

Giá công ty: 7.600.000 đ
Giá bán: 5.472.000 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218

Giá công ty: 6.910.000 đ
Giá bán: 4.975.200 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218G

Giá công ty: 10.182.000 đ
Giá bán: 7.331.040 đ

Sen cây nóng lạnh Luxta L-7220

Giá công ty: 5.090.000 đ
Giá bán: 3.664.800 đ

Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8201

Giá công ty: 8.200.000 đ
Giá bán: 5.904.000 đ

Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8202

Giá công ty: 8.450.000 đ
Giá bán: 6.084.000 đ

Sen cây nóng lạnh Inox SUS304 Luxta L-7219S

Giá công ty: 4.249.000 đ
Giá bán: 3.059.280 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101B9

Giá công ty: 586.000 đ
Giá bán: 468.800 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101X3

Giá công ty: 626.000 đ
Giá bán: 500.800 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1102V

Giá công ty: 360.000 đ
Giá bán: 288.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1103

Giá công ty: 275.000 đ
Giá bán: 220.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1104V

Giá công ty: 297.000 đ
Giá bán: 237.600 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1106T2

Giá công ty: 297.000 đ
Giá bán: 237.600 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108T1

Giá công ty: 350.000 đ
Giá bán: 280.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108V

Giá công ty: 333.000 đ
Giá bán: 266.400 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1109T3

Giá công ty: 459.000 đ
Giá bán: 367.200 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1111F

Giá công ty: 377.000 đ
Giá bán: 301.600 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112K

Giá công ty: 320.000 đ
Giá bán: 256.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112M

Giá công ty: 320.000 đ
Giá bán: 256.000 đ

Vòi lavabo lạnh Luxta L-1114T1

Giá công ty: 350.000 đ
Giá bán: 280.000 đ
Sen cây lạnh Luxta L- 7102
Sen cây lạnh Luxta L- 7102
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7202
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7202
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7203
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7203
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7204V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7205
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7205
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7206
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7206
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7208
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7208
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7209
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7209
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7211V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7214X3
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7214X3
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7216V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7216V
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218G
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7218G
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7220
Sen cây nóng lạnh Luxta L-7220
Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8201
Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8201
Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8202
Sen bảng nóng lạnh Luxta L- 8202
Sen cây nóng lạnh Inox SUS304 Luxta L-7219S
Sen cây nóng lạnh Inox SUS304 Luxta L-7219S
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101B9
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101B9
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101X3
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1101X3
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1102V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1102V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1103
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1103
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1104V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1104V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1106T2
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1106T2
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108T1
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108T1
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1108V
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1109T3
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1109T3
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1111F
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1111F
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112K
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112K
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112M
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1112M
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1114T1
Vòi lavabo lạnh Luxta L-1114T1

Chúng tôi trên Facebook

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Tổng truy cập:
Trong tháng:
Trong tuần:
Trong ngày:
Trực tuyến:2
Hotline
0902 436 538 - 028 6673 8555
Kinh doanh
NVKD : 0902 465 268   tiendatphat 
Bán hàng
Nguyệt : 0902 436 538 (ZALO)  
Hỗ trợ kỹ thuật
0932 742 406