Bếp điện từ Taka

Bếp điện từ TAKATKI 02A

Giá công ty: 13.500.000 đ
Giá bán: 9.450.000 đ

Bếp điện từ TAKA TKIR02A

Giá công ty: 13.800.000 đ
Giá bán: 9.660.000 đ

Bếp điện từ TAKATK IR02B

Giá công ty: 11.980.000 đ
Giá bán: 8.386.000 đ

Bếp điện từ TAKATK IR03A

Giá công ty: Liên hệ

Bếp điện từ TAKA TK IR03A

Giá công ty: 16.800.000 đ
Giá bán: 11.760.000 đ

Bếp điện từ TAKA TK DQ02A

Giá công ty: 4.950.000 đ
Giá bán: 3.465.000 đ

Bếp điện từ TAKA TKR02A

Giá công ty: 13.500.000 đ
Giá bán: 9.450.000 đ
Bếp điện từ TAKATKI 02A
Bếp điện từ TAKATKI 02A
Bếp điện từ TAKA TKIR02A
Bếp điện từ TAKA TKIR02A
Bếp điện từ TAKATK IR02B
Bếp điện từ TAKATK IR02B
Bếp điện từ TAKATK IR03A
Bếp điện từ TAKATK IR03A
Bếp điện từ TAKA TK IR03A
Bếp điện từ TAKA TK IR03A
Bếp điện từ TAKA TK DQ02A
Bếp điện từ TAKA TK DQ02A
Bếp điện từ TAKA TKR02A
Bếp điện từ TAKA TKR02A

Chúng tôi trên Facebook

Quảng cáo

Hotline
0902 436 538 - 028 6673 8555
Kinh doanh
NVKD : 0902 465 268   tiendatphat 
Bán hàng
Nguyệt : 0902 436 538 (ZALO)  
Hỗ trợ kỹ thuật
0932 742 406  
KHU VỰC HÀ NỘI
0975 889 677