Máy hút khói Taka

Máy hút khói độc lậpTaka TK 1319I

Giá công ty: 5.950.000 đ
Giá bán: 4.165.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 160E

Giá công ty: 3.950.000 đ
Giá bán: 2.765.000 đ

Máy hút khói độc lậpTakaTK 170E

Giá công ty: 6.050.000 đ
Giá bán: 4.235.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 170I

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá bán: 4.655.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 170M

Giá công ty: 6.600.000 đ
Giá bán: 4.620.000 đ

Máy hút khói độc lậpTakaTK 190E

Giá công ty: 6.250.000 đ
Giá bán: 4.375.000 đ

Máy hút khói độc lậpTakaTK 190EI

Giá công ty: 6.850.000 đ
Giá bán: 4.795.000 đ

Máy hút khói độc lậpTakaTK 190I

Giá công ty: 6.850.000 đ
Giá bán: 4.795.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 260B

Giá công ty: 3.100.000 đ
Giá bán: 2.170.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 260S

Giá công ty: 3.200.000 đ
Giá bán: 2.240.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 270B

Giá công ty: 3.350.000 đ
Giá bán: 2.345.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 270S

Giá công ty: 3.450.000 đ
Giá bán: 2.415.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 270W1

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.275.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 270W2

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.275.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 1270M

Giá công ty: 6.450.000 đ
Giá bán: 4.515.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 1290M

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá bán: 4.655.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 1317E

Giá công ty: 4.950.000 đ
Giá bán: 3.465.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 1317I

Giá công ty: 5.800.000 đ
Giá bán: 4.060.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 1319E

Giá công ty: 5.200.000 đ
Giá bán: 3.640.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 1370EB

Giá công ty: 2.700.000 đ
Giá bán: 1.890.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 1370ES

Giá công ty: 2.800.000 đ
Giá bán: 1.960.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 1370I

Giá công ty: 3.950.000 đ
Giá bán: 2.765.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 1390LX

Giá công ty: 10.800.000 đ
Giá bán: 7.560.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 170EI

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá bán: 4.655.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK 190EC

Giá công ty: 12.900.000 đ
Giá bán: 9.030.000 đ

Máy hút khói độc lậpTaka TK190P

Giá công ty: 7.200.000 đ
Giá bán: 5.040.000 đ
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1319I
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1319I
Máy hút khói độc lậpTaka TK 160E
Máy hút khói độc lậpTaka TK 160E
Máy hút khói độc lậpTakaTK 170E
Máy hút khói độc lậpTakaTK 170E
Máy hút khói độc lậpTaka TK 170I
Máy hút khói độc lậpTaka TK 170I
Máy hút khói độc lậpTaka TK 170M
Máy hút khói độc lậpTaka TK 170M
Máy hút khói độc lậpTakaTK 190E
Máy hút khói độc lậpTakaTK 190E
Máy hút khói độc lậpTakaTK 190EI
Máy hút khói độc lậpTakaTK 190EI
Máy hút khói độc lậpTakaTK 190I
Máy hút khói độc lậpTakaTK 190I
Máy hút khói độc lậpTaka TK 260B
Máy hút khói độc lậpTaka TK 260B
Máy hút khói độc lậpTaka TK 260S
Máy hút khói độc lậpTaka TK 260S
Máy hút khói độc lậpTaka TK 270B
Máy hút khói độc lậpTaka TK 270B
Máy hút khói độc lậpTaka TK 270S
Máy hút khói độc lậpTaka TK 270S
Máy hút khói độc lậpTaka TK 270W1
Máy hút khói độc lậpTaka TK 270W1
Máy hút khói độc lậpTaka TK 270W2
Máy hút khói độc lậpTaka TK 270W2
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1270M
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1270M
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1290M
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1290M
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1317E
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1317E
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1317I
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1317I
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1319E
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1319E
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1370EB
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1370EB
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1370ES
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1370ES
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1370I
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1370I
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1390LX
Máy hút khói độc lậpTaka TK 1390LX
Máy hút khói độc lậpTaka TK 170EI
Máy hút khói độc lậpTaka TK 170EI
Máy hút khói độc lậpTaka TK 190EC
Máy hút khói độc lậpTaka TK 190EC
Máy hút khói độc lậpTaka TK190P
Máy hút khói độc lậpTaka TK190P

Chúng tôi trên Facebook

Quảng cáo

Hotline
0902 436 538 - 028 6673 8555
Kinh doanh
NVKD : 0902 465 268   tiendatphat 
Bán hàng
Nguyệt : 0902 436 538 (ZALO)  
Hỗ trợ kỹ thuật
0932 742 406  
KHU VỰC HÀ NỘI
0975 889 677