Bồn nước Nhựa Sơn Hà

Bồn nước nhựa 300 lít đứng Sơn Hà

Giá công ty: 1.380.000 đ
Giá bán: 920.000 đ

Bồn nước nhựa 500 lít đứng Sơn Hà

Giá công ty: 1.920.000 đ
Giá bán: 1.270.000 đ

Bồn nước nhựa 700 lít đứng Sơn Hà

Giá công ty: 2.230.000 đ
Giá bán: 1.470.000 đ

Bồn nước nhựa 1000 lít đứng Sơn Hà

Giá công ty: 2.790.000 đ
Giá bán: 1.840.000 đ

Bồn nước nhựa 1500 lít đứng Sơn Hà

Giá công ty: 4.260.000 đ
Giá bán: 2.750.000 đ

Bồn nước nhựa 2000 lít đứng Sơn Hà

Giá công ty: 5.220.000 đ
Giá bán: 3.370.000 đ

Bồn nước nhựa 3000 lít đứng Sơn Hà

Giá công ty: 8.000.000 đ
Giá bán: 5.150.000 đ

Bồn nước nhựa 4000 lít đứng Sơn Hà

Giá công ty: 10.300.000 đ
Giá bán: 6.650.000 đ

Bồn nước nhựa 5000 lít đứng Sơn Hà

Giá công ty: 14.600.000 đ
Giá bán: 9.500.000 đ

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 300 Lít

Giá công ty: 1.730.000 đ
Giá bán: 1.230.000 đ

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 500 Lít

Giá công ty: 2.270.000 đ
Giá bán: 1.480.000 đ

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 700 Lít

Giá công ty: 2.840.000 đ
Giá bán: 1.850.000 đ

Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 1000 Lít

Giá công ty: 3.840.000 đ
Giá bán: 2.530.000 đ
Bồn nước nhựa 300 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 300 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 500 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 500 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 700 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 700 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 1000 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 1000 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 1500 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 1500 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 2000 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 2000 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 3000 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 3000 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 4000 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 4000 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 5000 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa 5000 lít đứng Sơn Hà
Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 300 Lít
Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 300 Lít
Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 500 Lít
Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 500 Lít
Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 700 Lít
Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 700 Lít
Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 1000 Lít
Bồn nước nhựa ngang Sơn Hà 1000 Lít

Chúng tôi trên Facebook

Quảng cáo

Hotline
0902 436 538 - 028 6673 8555
Kinh doanh
NVKD : 0902 465 268   tiendatphat 
Bán hàng
Nguyệt : 0902 436 538 (ZALO)  
Hỗ trợ kỹ thuật
0932 742 406  
KHU VỰC HÀ NỘI
0975 889 677