Thương hiệu Capri

Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-804KT

Giá công ty: 10.980.000 đ
Giá bán: 7.686.000 đ

Bếp hồng ngoại Capri CR-805KT

Giá công ty: 10.480.000 đ
Giá bán: 7.336.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-806KT

Giá công ty: 7.980.000 đ
Giá bán: 5.586.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-808KT

Giá công ty: 9.990.000 đ
Giá bán: 6.993.000 đ

Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-811KT

Giá công ty: 26.680.000 đ
Giá bán: 18.676.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-816KT

Giá công ty: 25.680.000 đ
Giá bán: 17.976.000 đ

Bếp gas- từ Capri CR-821KT

Giá công ty: 16.990.000 đ
Giá bán: 11.893.000 đ

Bếp điện từ Capri CR-830ST

Giá công ty: 26.080.000 đ
Giá bán: 18.256.000 đ

Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-810KT

Giá công ty: 18.680.000 đ
Giá bán: 13.076.000 đ

Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-818KT

Giá công ty: 25.880.000 đ
Giá bán: 18.116.000 đ

Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-831KT

Giá công ty: 28.880.000 đ
Giá bán: 20.216.000 đ

Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-838KT

Giá công ty: 27.980.000 đ
Giá bán: 19.586.000 đ

Bếp hồng ngoại Grasso GS-28ED

Giá công ty: 25.880.000 đ
Giá bán: 18.116.000 đ

Bếp điện từ Grasso GS1-406

Giá công ty: 20.080.000 đ
Giá bán: 14.056.000 đ

Bếp điện từ Grasso GS-27CE

Giá công ty: 9.990.000 đ
Giá bán: 6.993.000 đ

Bếp điện từ - hồng ngoại Grasso GS3-207

Giá công ty: 13.260.000 đ
Giá bán: 9.282.000 đ

Bếp điện từ - hồng ngoại Grasso GS-6IT

Giá công ty: 13.280.000 đ
Giá bán: 9.296.000 đ

Bếp điện từ - hồng ngoại Grasso GS-72IT

Giá công ty: 25.460.000 đ
Giá bán: 17.822.000 đ

Bếp hồng ngoại Grasso GS8-207

Giá công ty: 10.260.000 đ
Giá bán: 7.182.000 đ

Máy rửa chén Capri CR-439KT

Giá công ty: 36.880.000 đ
Giá bán: 25.816.000 đ

Máy rửa chén Capri CR/GS-608

Giá công ty: 18.280.000 đ
Giá bán: 12.796.000 đ

Máy rửa chén Capri CR/GS-68

Giá công ty: 16.880.000 đ
Giá bán: 11.816.000 đ

Lò nướng Capri CR-500I

Giá công ty: 13.880.000 đ
Giá bán: 9.716.000 đ

Lò nướng Capri CR-604D

Giá công ty: 16.880.000 đ
Giá bán: 11.816.000 đ

Lò nướng Capri CR-605D

Giá công ty: 19.680.000 đ
Giá bán: 13.776.000 đ

Bếp điện từ Capri CR 801 KT

Giá công ty: 14.180.000 đ
Giá bán: 9.926.000 đ

Bếp điện từ Capri CR 802KT

Giá công ty: 13.880.000 đ
Giá bán: 9.716.000 đ

Bếp điện từ Capri CR 811 HI

Giá công ty: 28.880.000 đ
Giá bán: 20.216.000 đ

Bếp điện từ Capri CR 813 KT

Giá công ty: 27.280.000 đ
Giá bán: 19.096.000 đ

Bếp hồng ngoại 3 lò capri CR813H

Giá công ty: 30.680.000 đ
Giá bán: 21.476.000 đ

Bếp hồng ngoại Capri CR812 KT

Giá công ty: 26.880.000 đ
Giá bán: 18.816.000 đ

Bếp hồng ngoại đôi Capri CR 803KT

Giá công ty: 14.680.000 đ
Giá bán: 10.276.000 đ
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-804KT
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-804KT
Bếp hồng ngoại Capri CR-805KT
Bếp hồng ngoại Capri CR-805KT
Bếp điện từ Capri CR-806KT
Bếp điện từ Capri CR-806KT
Bếp điện từ Capri CR-808KT
Bếp điện từ Capri CR-808KT
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-811KT
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-811KT
Bếp điện từ Capri CR-816KT
Bếp điện từ Capri CR-816KT
Bếp gas- từ Capri CR-821KT
Bếp gas- từ Capri CR-821KT
Bếp điện từ Capri CR-830ST
Bếp điện từ Capri CR-830ST
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-810KT
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-810KT
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-818KT
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-818KT
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-831KT
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-831KT
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-838KT
Bếp điện từ - hồng ngoại Capri CR-838KT
Bếp hồng ngoại Grasso GS-28ED
Bếp hồng ngoại Grasso GS-28ED
Bếp điện từ Grasso GS1-406
Bếp điện từ Grasso GS1-406
Bếp điện từ Grasso GS-27CE
Bếp điện từ Grasso GS-27CE
Bếp điện từ - hồng ngoại Grasso GS3-207
Bếp điện từ - hồng ngoại Grasso GS3-207
Bếp điện từ - hồng ngoại Grasso GS-6IT
Bếp điện từ - hồng ngoại Grasso GS-6IT
Bếp điện từ - hồng ngoại Grasso GS-72IT
Bếp điện từ - hồng ngoại Grasso GS-72IT
Bếp hồng ngoại Grasso GS8-207
Bếp hồng ngoại Grasso GS8-207
Máy rửa chén Capri CR-439KT
Máy rửa chén Capri CR-439KT
Máy rửa chén Capri CR/GS-608
Máy rửa chén Capri CR/GS-608
Máy rửa chén Capri CR/GS-68
Máy rửa chén Capri CR/GS-68
Lò nướng Capri CR-500I
Lò nướng Capri CR-500I
Lò nướng Capri CR-604D
Lò nướng Capri CR-604D
Lò nướng Capri CR-605D
Lò nướng Capri CR-605D
Bếp điện từ Capri CR 801 KT
Bếp điện từ Capri CR 801 KT
Bếp điện từ Capri CR 802KT
Bếp điện từ Capri CR 802KT
Bếp điện từ Capri CR 811 HI
Bếp điện từ Capri CR 811 HI
Bếp điện từ Capri CR 813 KT
Bếp điện từ Capri CR 813 KT
Bếp hồng ngoại 3 lò capri CR813H
Bếp hồng ngoại 3 lò capri CR813H
Bếp hồng ngoại Capri CR812 KT
Bếp hồng ngoại Capri CR812 KT
Bếp hồng ngoại đôi Capri CR 803KT
Bếp hồng ngoại đôi Capri CR 803KT

Chúng tôi trên Facebook

Quảng cáo

Hotline
0902 436 538 - 028 6673 8555
Kinh doanh
NVKD : 0902 465 268   tiendatphat 
Bán hàng
Nguyệt : 0902 436 538 (ZALO)  
Hỗ trợ kỹ thuật
0932 742 406  
KHU VỰC HÀ NỘI
0975 889 677