Thiết bị vệ sinh

Lavabo treo vuông Dolacera

Giá công ty: 680.000 đ
Giá bán: 380.000 đ

Bồn cầu trẻ em 1 nút nhấn Dolacera

Giá công ty: 1.250.000 đ
Giá bán: 780.000 đ

Bồn cầu 2 nhấn màu xanh Lansign

Giá công ty: 1.350.000 đ
Giá bán: 880.000 đ

Bồn cầu khối giá rẻ CEVITA

Giá công ty: 2.350.000 đ
Giá bán: 1.650.000 đ

COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 01

Giá công ty: 51.315.000 đ
Giá bán: 25.608.000 đ

COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 02

Giá công ty: 20.435.000 đ
Giá bán: 10.218.000 đ

COMBO Thiết bị vệ sinh 03

Giá công ty: 20.051.000 đ
Giá bán: 10.025.000 đ

COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 04

Giá công ty: 18.805.000 đ
Giá bán: 9.402.000 đ

COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 05

Giá công ty: 17.452.000 đ
Giá bán: 8.726.000 đ

COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 06

Giá công ty: 24.171.000 đ
Giá bán: 12.085.000 đ

COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 07

Giá công ty: 10.429.000 đ
Giá bán: 5.215.000 đ

COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 08

Giá công ty: 10.323.000 đ
Giá bán: 5.162.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 8083

Giá công ty: 4.580.000 đ
Giá bán: 2.050.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 8073

Giá công ty: 4.350.000 đ
Giá bán: 1.950.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 8060

Giá công ty: 4.250.000 đ
Giá bán: 1.920.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 8012

Giá công ty: 4.450.000 đ
Giá bán: 2.000.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 8010

Giá công ty: 4.250.000 đ
Giá bán: 1.950.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 8005

Giá công ty: 4.250.000 đ
Giá bán: 1.920.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 8002

Giá công ty: 4.280.000 đ
Giá bán: 1.930.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 2213

Giá công ty: 4.870.000 đ
Giá bán: 2.350.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 2230

Giá công ty: 5.850.000 đ
Giá bán: 2.690.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 3016

Giá công ty: 5.860.000 đ
Giá bán: 2.690.000 đ

Bồn cầu liền khối AQUA 2237

Giá công ty: 5.850.000 đ
Giá bán: 2.690.000 đ

Bồn cầu trứng AQUA 2296

Giá công ty: 7.500.000 đ
Giá bán: 3.850.000 đ

Bồn cầu trứng AQUA 2294

Giá công ty: 7.500.000 đ
Giá bán: 3.850.000 đ

Bồn cầu khối Thiên Thanh VENUS CK86

Giá công ty: 3.950.000 đ
Giá bán: 2.850.000 đ

Bồn cầu khối Thiên Thanh EVEREST CK79

Giá công ty: 4.300.000 đ
Giá bán: 2.950.000 đ

Lavabo trụ đen viền vàng

Giá công ty: Liên hệ

Lavabo trụ xám viền vàng

Giá công ty: Liên hệ

Lavabo trụ tròn trắng

Giá công ty: Liên hệ

Lavabo trụ tròn trắng đen

Giá công ty: Liên hệ
Lavabo treo vuông Dolacera
Lavabo treo vuông Dolacera
Bồn cầu trẻ em 1 nút nhấn Dolacera
Bồn cầu trẻ em 1 nút nhấn Dolacera
Bồn cầu 2 nhấn màu xanh Lansign
Bồn cầu 2 nhấn màu xanh Lansign
Bồn cầu khối giá rẻ CEVITA
Bồn cầu khối giá rẻ CEVITA
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 01
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 01
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 02
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 02
COMBO Thiết bị vệ sinh 03
COMBO Thiết bị vệ sinh 03
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 04
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 04
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 05
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 05
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 06
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 06
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 07
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 07
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 08
COMBO Thiết bị vệ sinh cao cấp 08
Bồn cầu liền khối AQUA 8083
Bồn cầu liền khối AQUA 8083
Bồn cầu liền khối AQUA 8073
Bồn cầu liền khối AQUA 8073
Bồn cầu liền khối AQUA 8060
Bồn cầu liền khối AQUA 8060
Bồn cầu liền khối AQUA 8012
Bồn cầu liền khối AQUA 8012
Bồn cầu liền khối AQUA 8010
Bồn cầu liền khối AQUA 8010
Bồn cầu liền khối AQUA 8005
Bồn cầu liền khối AQUA 8005
Bồn cầu liền khối AQUA 8002
Bồn cầu liền khối AQUA 8002
Bồn cầu liền khối AQUA 2213
Bồn cầu liền khối AQUA 2213
Bồn cầu liền khối AQUA 2230
Bồn cầu liền khối AQUA 2230
Bồn cầu liền khối AQUA 3016
Bồn cầu liền khối AQUA 3016
Bồn cầu liền khối AQUA 2237
Bồn cầu liền khối AQUA 2237
Bồn cầu trứng AQUA 2296
Bồn cầu trứng AQUA 2296
Bồn cầu trứng AQUA 2294
Bồn cầu trứng AQUA 2294
Bồn cầu khối Thiên Thanh VENUS CK86
Bồn cầu khối Thiên Thanh VENUS CK86
Bồn cầu khối Thiên Thanh EVEREST CK79
Bồn cầu khối Thiên Thanh EVEREST CK79
Lavabo trụ đen viền vàng
Lavabo trụ đen viền vàng
Lavabo trụ xám viền vàng
Lavabo trụ xám viền vàng
Lavabo trụ trắng viền vàng
Lavabo trụ trắng  viền vàng
Lavabo trụ tròn trắng
Lavabo trụ tròn trắng
Lavabo trụ tròn trắng đen
Lavabo trụ tròn trắng đen

Chúng tôi trên Facebook

Quảng cáo

Hotline
0902 436 538 - 028 6673 8555
Kinh doanh
NVKD : 0902 465 268   tiendatphat 
Bán hàng
Nguyệt : 0902 436 538 (ZALO)  
Hỗ trợ kỹ thuật
0932 742 406  
KHU VỰC HÀ NỘI
0975 889 677