Bồn nước nhựa Bình Minh

Bồn nước nhựa Bình Minh 1500 lít nằm ngang

Giá công ty: 6.430.000 đ
Giá bán: 4.580.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 2000 lít nằm ngang

Giá công ty: 6.980.000 đ
Giá bán: 5.800.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 3000 lít nằm ngang

Giá công ty: 7.980.000 đ
Giá bán: 6.980.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 5000 lít đứng

Giá công ty: 10.500.000 đ
Giá bán: 8.900.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 250 Lít nằm

Giá công ty: 1.870.000 đ
Giá bán: 1.230.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 300 Lít nằm

Giá công ty: 1.980.000 đ
Giá bán: 1.350.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 350 Lít nằm

Giá công ty: 2.050.000 đ
Giá bán: 1.480.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 400 Lít nằm

Giá công ty: 1.850.000 đ
Giá bán: 1.550.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 450 Lít nằm

Giá công ty: 1.980.000 đ
Giá bán: 1.590.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 500 Lít nằm

Giá công ty: 2.530.000 đ
Giá bán: 1.790.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 600 Lít nằm

Giá công ty: 2.100.000 đ
Giá bán: 1.950.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 700 Lít nằm

Giá công ty: 2.695.000 đ
Giá bán: 2.190.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 900 Lít nằm

Giá công ty: 3.250.000 đ
Giá bán: 2.690.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 1000 Lít nằm

Giá công ty: 3.590.000 đ
Giá bán: 2.980.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 1100 Lít nằm

Giá công ty: 2.930.000 đ
Giá bán: 2.750.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 300 lít đứng

Giá công ty: 1.630.000 đ
Giá bán: 1.220.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 500 Lít đứng

Giá công ty: 1.950.000 đ
Giá bán: 1.630.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 600 Lít đứng

Giá công ty: 1.950.000 đ
Giá bán: 1.530.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 750 Lít đứng

Giá công ty: 2.350.000 đ
Giá bán: 1.950.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 900 Lít đứng

Giá công ty: 2.530.000 đ
Giá bán: 1.990.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 1000 Lít đứng

Giá công ty: 2.950.000 đ
Giá bán: 2.450.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 1000 Lít đứng cao

Giá công ty: 2.980.000 đ
Giá bán: 2.350.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 1500 Lít đứng

Giá công ty: 3.980.000 đ
Giá bán: 3.320.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 2000 Lít đứng

Giá công ty: 5.590.000 đ
Giá bán: 4.490.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 3000 Lít đứng

Giá công ty: 6.850.000 đ
Giá bán: 5.450.000 đ

Bồn nước nhựa Bình Minh 4000 Lít đứng

Giá công ty: 8.870.000 đ
Giá bán: 7.250.000 đ
Bồn nước nhựa Bình Minh 1500 lít nằm ngang
Bồn nước nhựa Bình Minh 1500 lít nằm ngang
Bồn nước nhựa Bình Minh 2000 lít nằm ngang
Bồn nước nhựa Bình Minh 2000 lít nằm ngang
Bồn nước nhựa Bình Minh 3000 lít nằm ngang
Bồn nước nhựa Bình Minh 3000 lít nằm ngang
Bồn nước nhựa Bình Minh 5000 lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 5000 lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 250 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 250 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 300 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 300 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 350 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 350 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 400 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 400 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 450 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 450 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 500 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 500 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 600 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 600 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 700 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 700 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 900 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 900 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 1000 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 1000 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 1100 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 1100 Lít nằm
Bồn nước nhựa Bình Minh 300 lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 300 lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 500 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 500 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 600 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 600 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 750 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 750 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 900 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 900 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 1000 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 1000 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 1000 Lít đứng cao
Bồn nước nhựa Bình Minh 1000 Lít đứng cao
Bồn nước nhựa Bình Minh 1500 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 1500 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 2000 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 2000 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 3000 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 3000 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 4000 Lít đứng
Bồn nước nhựa Bình Minh 4000 Lít đứng

Chúng tôi trên Facebook

Quảng cáo

Hotline
0902 436 538 - 028 6673 8555
Kinh doanh
NVKD : 0902 465 268   tiendatphat 
Bán hàng
Nguyệt : 0902 436 538 (ZALO)  
Hỗ trợ kỹ thuật
0932 742 406  
KHU VỰC HÀ NỘI
0975 889 677