Thương hiệu Kangaroo

Máy lọc nước Kangaroo KG110

Giá công ty: 5.900.000 đ
Giá bán: 5.580.000 đ

Máy lọc nước Kangaroo KG104

Giá công ty: 4.900.000 đ
Giá bán: 4.410.000 đ

Lavabo đặt bàn Kangaroo KG6000

Giá công ty: 750.000 đ
Giá bán: 675.000 đ

Lavabo đặt dương vành Kangaroo KG6001

Giá công ty: 800.000 đ
Giá bán: 720.000 đ

Lavabo âm bàn Kangaroo KG6002

Giá công ty: 980.000 đ
Giá bán: 880.000 đ

Lavabo âm bàn Kangaroo KG6003

Giá công ty: 1.200.000 đ
Giá bán: 1.080.000 đ

Lavabo treo tường Kangaroo KG6300

Giá công ty: 620.000 đ
Giá bán: 560.000 đ

Lavabo chân dài Kangaroo KG6300P

Giá công ty: 1.090.000 đ
Giá bán: 980.000 đ

Lavabo chân lửng Kangaroo KG6301H

Giá công ty: 1.050.000 đ
Giá bán: 945.000 đ

Lavabo chân dài Kangaroo KG6302P

Giá công ty: 1.450.000 đ
Giá bán: 1.305.000 đ

Lavabo chân dài Kangaroo KG6303P

Giá công ty: 1.380.000 đ
Giá bán: 1.240.000 đ

Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6102

Giá công ty: 5.890.000 đ
Giá bán: 4.712.000 đ

Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6103

Giá công ty: 6.650.000 đ
Giá bán: 5.320.000 đ

Bồn cầu 2 khối Kangaroo KG-6200

Giá công ty: 2.850.000 đ
Giá bán: 2.280.000 đ

Bồn cầu 2 khối Kangaroo KG-6201

Giá công ty: 3.050.000 đ
Giá bán: 2.440.000 đ

Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6101

Giá công ty: 5.350.000 đ
Giá bán: 4.280.000 đ

Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6100

Giá công ty: 4.350.000 đ
Giá bán: 3.480.000 đ

Lò nướng Kangaroo KG185

Giá công ty: 1.550.000 đ
Giá bán: 1.317.500 đ

Lò nướng Kangaroo KG186

Giá công ty: 1.600.000 đ
Giá bán: 1.360.000 đ

Lò nướng Kangaroo KG187

Giá công ty: 1.860.000 đ
Giá bán: 1.581.000 đ

Lò nướng Kangaroo KG188

Giá công ty: 1.950.000 đ
Giá bán: 1.657.500 đ

Lò nướng Kangaroo KG189

Giá công ty: 2.000.000 đ
Giá bán: 1.700.000 đ

Lò nướng Kangaroo KG190

Giá công ty: 2.050.000 đ
Giá bán: 1.742.500 đ

Lò nướng Kangaroo KG191

Giá công ty: 2.150.000 đ
Giá bán: 1.827.500 đ

Lò nướng Kangaroo KG192

Giá công ty: 2.350.000 đ
Giá bán: 1.997.500 đ

Lò nướng Kangaroo KG193

Giá công ty: 2.450.000 đ
Giá bán: 2.082.500 đ

Lò nướng Kangaroo KG194

Giá công ty: 2.550.000 đ
Giá bán: 2.167.500 đ

Lò nướng Kangaroo KG195

Giá công ty: 2.860.000 đ
Giá bán: 2.431.000 đ

Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT1618

Giá công ty: 11.850.000 đ
Giá bán: 10.072.500 đ

Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT1820

Giá công ty: 12.900.000 đ
Giá bán: 10.965.000 đ

Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT2022

Giá công ty: 14.300.000 đ
Giá bán: 12.155.000 đ

Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT2426

Giá công ty: 16.250.000 đ
Giá bán: 13.812.500 đ
Máy lọc nước Kangaroo KG110
Máy lọc nước Kangaroo KG110
Máy lọc nước Kangaroo KG104
Máy lọc nước Kangaroo KG104
Lavabo đặt bàn Kangaroo KG6000
Lavabo đặt bàn Kangaroo KG6000
Lavabo đặt dương vành Kangaroo KG6001
Lavabo đặt dương vành Kangaroo KG6001
Lavabo âm bàn Kangaroo KG6002
Lavabo âm bàn Kangaroo KG6002
Lavabo âm bàn Kangaroo KG6003
Lavabo âm bàn Kangaroo KG6003
Lavabo treo tường Kangaroo KG6300
Lavabo treo tường Kangaroo KG6300
Lavabo chân dài Kangaroo KG6300P
Lavabo chân dài Kangaroo KG6300P
Lavabo chân lửng Kangaroo KG6301H
Lavabo chân lửng Kangaroo KG6301H
Lavabo chân dài Kangaroo KG6302P
Lavabo chân dài Kangaroo KG6302P
Lavabo chân dài Kangaroo KG6303P
Lavabo chân dài Kangaroo KG6303P
Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6102
Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6102
Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6103
Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6103
Bồn cầu 2 khối Kangaroo KG-6200
Bồn cầu 2 khối Kangaroo KG-6200
Bồn cầu 2 khối Kangaroo KG-6201
Bồn cầu 2 khối Kangaroo KG-6201
Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6101
Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6101
Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6100
Bồn cầu 1 khối Kangaroo KG-6100
Lò nướng Kangaroo KG185
Lò nướng Kangaroo KG185
Lò nướng Kangaroo KG186
Lò nướng Kangaroo KG186
Lò nướng Kangaroo KG187
Lò nướng Kangaroo KG187
Lò nướng Kangaroo KG188
Lò nướng Kangaroo KG188
Lò nướng Kangaroo KG189
Lò nướng Kangaroo KG189
Lò nướng Kangaroo KG190
Lò nướng Kangaroo KG190
Lò nướng Kangaroo KG191
Lò nướng Kangaroo KG191
Lò nướng Kangaroo KG192
Lò nướng Kangaroo KG192
Lò nướng Kangaroo KG193
Lò nướng Kangaroo KG193
Lò nướng Kangaroo KG194
Lò nướng Kangaroo KG194
Lò nướng Kangaroo KG195
Lò nướng Kangaroo KG195
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT1618
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT1618
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT1820
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT1820
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT2022
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT2022
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT2426
Máy năng lượng mặt trời Kangaroo PT2426

Chúng tôi trên Facebook

Quảng cáo

Hotline
0902 436 538 - 028 6673 8555
Kinh doanh
NVKD : 0902 465 268   tiendatphat 
Bán hàng
Nguyệt : 0902 436 538 (ZALO)  
Hỗ trợ kỹ thuật
0932 742 406  
KHU VỰC HÀ NỘI
0975 889 677